Mercedes-Benz contact - Stel ons je vraag | Hedin (2024)

Heb je vragen of kunnen we je ergens mee helpen? Wij staan graag voor je klaar!

Stel je vraag
Veelgestelde vragen
Bekijk vestigingen

Heb je een vraag, opmerking of ben je op zoek naar informatie? Wij helpen je graag!

Om je snel van dienst te zijn hebben we al een opsomming gemaakt van veelgestelde vragen. Wil je ons liever telefonisch spreken? Neem contact op met een van onze vestigingen.

Veelgestelde vragen

Zijn jullie officieel Mercedes-Benz-dealer?

Jazeker! Wij zijn de grootste Mercedes-Benz-dealer van Nederland en hebben 9 vestigingen.

Kan ik bij jullie nieuwe en tweedehands Mercedes-Benz modellen kopen?

Ja, wij hebben een grote voorraad nieuwe Mercedes-Benz modellen. Daarnaast hebben wij een grote voorraad Mercedes-Benz occasions.

Hoe kan ik een afspraak maken voor onderhoud aan mijn Mercedes-Benz?

Het maken van een afspraak kan eenvoudig en snel via onze online werkplaatsplanner. Hierin kun je aangeven welke werkzaamheden je wenst en kun je een datum en tijd uitkiezen.

Verkopen jullie ook Mercedes-Benz modellen uit voorraad?

Jazeker. Wij hebben een grote voorraad met zowel nieuwe als tweedehands Mercedes-Benz modellen. Bekijk hier het aanbod en vind de Mercedes-Benz die bij je past!

Kan ik ook bij jullie terecht voor Mercedes-Benz private lease?

Uiteraard is het mogelijk om een Mercedes-Benz te private leasen. Wij hebben vaak scherp geprijsde actiemodellen waar je snel in weg kunt rijden. Bekijk hier meer informatie over het private leasen van een Mercedes.

Waar kan ik de vestigingen van Mercedes-Benz-dealer Hedin Automotive vinden?

Een overzicht van onze 9 vestigingen vind je hier.

Staat je vraag er niet tussen? Vul het formulier in en laat weten waar we je mee kunnen helpen

Hedin Automotive is jouw Mercedes-Benz-dealer

Met in totaal negen vestigingen is Hedin Automotive dé Mercedes-Benz-dealer van Nederland. Van wagenparkbeheer en (privé)leasing tot onderhoud en schadeherstel: je kunt voor een breed scala aan mobiliteitsdiensten bij ons terecht.

Bekijk de vestigingen
Mercedes-Benz contact - Stel ons je vraag | Hedin (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Porsche Oberbrunner

Last Updated:

Views: 6136

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Porsche Oberbrunner

Birthday: 1994-06-25

Address: Suite 153 582 Lubowitz Walks, Port Alfredoborough, IN 72879-2838

Phone: +128413562823324

Job: IT Strategist

Hobby: Video gaming, Basketball, Web surfing, Book restoration, Jogging, Shooting, Fishing

Introduction: My name is Rev. Porsche Oberbrunner, I am a zany, graceful, talented, witty, determined, shiny, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.